Przedszkole EcoDziecko w Rzeszowie

Żłobek Rzeszów

Prywatny żłobek Bystry Miś mieści się w Rzeszowie. Jest to prywatna placówka prowadząca działalność opiekuńczo- wychowawczą dla dzieci od 5 miesiąca do 3 lat.

Żłobek Bysty Miś
jest Twoim żłobkiem


Prywatny żłobek w Rzeszowie Bystry Miś to miejsce
pełne radości, ciepła i uśmiechu, gdzie Wasze Dzieci poczują prawdziwie domową atmosferę.


Warsztaty muzyczne w Rzeszowie

Dla dzieci 2-3 letnich


Zapraszamy dzieci w wieku 2-3 lata do wspólnego muzykowania podczas warsztatów muzycznych. W czasie tych zajęć będziemy bawić się przy muzyce, śpiewać oraz grać
na prostych instrumentach. Zajęcia rozwijają, umuzykalniają oraz uwrażliwiają na świat dźwięków. Dają wiele satysfakcji i radości, umożliwiając swobodną ekspresję przez improwizację muzyczną i ruchową.

Warsztaty muzyczne w żłobku prowadzone są w oparciu o:

 • Program umuzykalnienia Dalcroze`a polegający min. na marszu, biegach, podskokach w rytm muzyki, oraz ćwiczenia w reagowaniu na frazy muzyczne za pomocą gestów i ruchów; ćwiczenia oddechowe, dysocjacyjne, inhibicyjno – incytacyjne, swobodne improwizowanie ruchu.
 • Program twórczych zabaw muzycznych Carla Orffa – które dostarczają dzieciom dużo radości z muzykowania; inspirują dzieci do spontanicznych form ekspresji poprzez zabawę, ruch, taniec, improwizację ruchową, instrumentalną i słowną, folklor słowno-muzyczny (wyliczanki, powiedzonka).

Dzieci mają możliwość poznania budowy oraz sposobu gry min. na bębenku, trójkącie, grzechotce, dzwonkach., itp. Zajęcia rytmiczne poprzez radosną zabawę zachęcają dzieci do rozwijania wrażliwości i twórczości muzycznej, a także kształcenia estetyki ich ruchów bowiem rytmika jest źródłem pozytywnych emocji oraz twórczej współpracy.


Wśród metody wykorzystywanych podczas zajęć rytmicznych możemy wymienić:

 • śpiew prostych piosenek, swobodną improwizację wokalną, ćwiczenia logarytmiczne,
 • grę na instrumentach (radosne muzykowanie, swobodna improwizacja - instrumentalna na keyboardzie, flecie prostym oraz instrumentach perkusyjnych),
 • zabawy słuchowo – ruchowe,
 • taniec (ludowy oraz improwizacja ruchowa kierowana i swobodna), słuchanie muzyki i jej tworzenie,
 • muzykowanie z wykorzystaniem różnych rekwizytów (piłek, gazet, balonów, chust),
 • przyswajanie podstawowych zagadnień muzycznych (wartości rytmicznych),
 • arteterapia (wyrażanie emocji oraz uczenie się zjawisk muzycznych poprzez rysowanie do muzyki).


Dla dzieci 4-6 letnich


Zapraszamy dzieci w wieku 4-6 lat do wspólnego muzykowania podczas warsztatów muzycznych. Podczas tych zajęć będziemy bawić się przy muzyce, tańczyć, śpiewać oraz grać na prostych instrumentach. Zajęcia te rozwijają, umuzykalniają oraz uwrażliwiają na otaczający nas świat dźwięków. Dają wiele satysfakcji i radości, umożliwiając tym samym swobodną ekspresję przez improwizację wokalną jak i ruchową.


Warsztaty opierają się w dużej mierze na zajęciach rytmicznych, podczas których wykorzystywane są takie elementy jak: zabawy muzyczno – ruchowe, zabawy ze śpiewem, improwizacja ruchowa oraz gra na instrumentach (keyboard, flet prosty, instrumenty perkusyjne).


Warsztaty muzyczne w żłobku prowadzone są w oparciu o:

 • Program umuzykalnienia Dalcroze`a polegający min. na marszu, biegach, podskokach w rytm muzyki, reakcja na określony sygnał (znak) oraz ćwiczeniach w reagowaniu na frazy muzyczne za pomocą gestów i ruchów; ćwiczenia oddechowe, dysocjacyjne, inhibicyjno-incytacyjne, swobodne improwizowanie ruchu.
 • Program twórczych zabaw muzycznych Carla Orffa – które dostarczają dzieciom dużo radości z muzykowania; inspirują dzieci do spontanicznych form ekspresji poprzez zabawę, ruch, taniec, improwizację ruchową, instrumentalną i słowną, folklor słowno-muzyczny (wyliczanki, powiedzonka).

Nasze zajęcia kształcą u dzieci koordynację słuchowo-ruchową, będącą podstawą muzykalności i wykonawstwa muzycznego. Ułatwia ona, bowiem ogólny rozwój muzyczny dziecka, umożliwia realizację wszelkiej problematyki muzycznej, daje radość i satysfakcję dzieciom. Ponadto warsztaty te kształcą estetyczny wyraz ruchu i rozwijają sprawność fizyczną dziecka. Muzyka oddziałuje na piękno wyrazu cielesnego, rozwija inteligencję ciała. Pragniemy w miły sposób urozmaicić dzieciom czas poza szkolny oraz sprawić by świetnie się bawiły.
Oferta zajęciowa

Prywatny żłobek w Rzeszowie Bystry Miś jest czynny cały rok, od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 – 17.30
Nasza placówka przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 5 miesiąca do 3 lat.

Zapisy trwają przez cały rok !

Żłobek Rzeszów - kontakt

T: +48 781 627 742